ขอเชิญชวนเยี่ยมชม บูทนิทรรศการด้านพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ในงาน กาชาด ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนเยี่ยมชม บูทนิทรรศการด้านพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ในงาน กาชาด ประจำปี 2561  ณ บริเวณสระบัว ฝังตรงข้าม สนง.สรรพากรจังหวัด ภายในบูทสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของรางวัล และสาระน่ารู้เรื่องพลังงานในรูปแบบต่างๆ  จาก ภาคีเครือข่ายองค์กรร่วมจัด อาทิ - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อี เอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด - บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด - บริษัท จีเดค จำกัด - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 12 (สงขลา) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - [...]

ขอเชิญชวนเยี่ยมชม บูทนิทรรศการด้านพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ในงาน กาชาด ประจำปี 25612018-08-01T07:34:42+00:00

กิจกรรม HATYAI LOVE THE EARTH วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ

สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายองค์กรร่วมจัด จัดกิจกรรม"HATYAI LOVE THE EARTH" ภายใต้หัวข้อ "Energy Environment Zerowaste Save Water "ภายในกิจกรรมมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยมีพลังงานจังหวัดสงขลา ตัวแทนจาก ปตท.สผ. ตัวแทนภาคประชาชน ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน ตัวแทนเซ็นทรัลกรุ๊ป ร่วมเสวนา รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงาน จัดแสดงภายในงาน  

กิจกรรม HATYAI LOVE THE EARTH วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ2018-08-01T07:29:33+00:00

JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้

ประกาศแจ้งความไม่สะดวกในการเติมก๊าซพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561      เนื่องด้วยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA-18 ได้กำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561 รวมทั้งหมด 5 วัน ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จะนะ จังหวัดสงขลา ได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซที่จัดให้ส่งให้สถานีบริการ NGV จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี นั้น      ในการนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ในพื้นที่ โดยวางแผนจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางจัดส่งไปยังสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยระยะทางการขนส่งก๊าซที่ไกล ทำให้ปริมาณก๊าซที่พร้อมให้บริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งได้จัดสรรก๊าซได้ มีสัดส่วนร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมด หากผู้ผลิตก๊าซดำเนินการจ่ายก๊าซได้ตามปกติ ปตท. จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการโดยเร็วที่สุด

JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้2018-06-05T10:22:08+00:00

ประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)

Link: แบบประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)     เอกสารแนบท้าย ตัวชี้วัด:การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซค์ของจังหวัด Link: http://www.energysongkhla.com   EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link: สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา – สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา   ตัวชี้วัด:การมีส่วนร่วม EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก พรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ -จัดประชุมติดตามประเมิรคุณภาพแผนพลังงานและสถานการปฎิบัติงานแบบเจาะลึก กับภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา Link: 2 (1)   ตัวชี้วัด:การจัดซื้อจัดจ้าง EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) Link: 3 (1)   EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link: ประกาศ   ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการ EP12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link: 12 (1)   EP12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและเวลาที่ใช้

ประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)2018-05-30T10:16:52+00:00

LOGO สำนักงานพลังงาน/กระทรวงพลังงาน

 

LOGO สำนักงานพลังงาน/กระทรวงพลังงาน2018-08-03T04:25:57+00:00

กฟผ.ขอคนใต้ช่วยประหยัดไฟ หลังแหล่งJDA -A18หยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ นาน10-14วัน

กฟผ. ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า หลังปัญหาแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย( JDA-A18)ซึ่งหยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอุปกรณ์  10-14 วัน  โดยเตรียมพร้อมซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียและดึงไฟฟ้าจากภาคกลางเสริมช่วงพีก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ             นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้รับการประสานจาก บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือแหล่ง JDA-A18 นั้น ล่าสุดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยปตท.แจ้งว่าจะใช้เวลาอีกราว 10 - 14 วัน หรือแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   จึงต้องขอให้พี่น้องประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ยังคงช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายสุธน กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ [...]

กฟผ.ขอคนใต้ช่วยประหยัดไฟ หลังแหล่งJDA -A18หยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ นาน10-14วัน2017-07-12T04:19:19+00:00

ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ เพื่อเรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่าน smart phone

ขนส่งเชียงใหม่ เชิญชวนใช้แอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng เพื่อเรียกใช้บริการรถสาธารณะ ผ่าน smart phone คาดว่าสามารถให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และ ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภายใต้คณะทำงานจัดระบบการจราจรทางบก จ.เชียงใหม่ จัดทำแอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ ผ่าน smart phone โดยเริ่มทดลองให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และคาดว่าสามารถให้บริการออกอย่างเป็นทางการ ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น CM TAXI และ GRAB RodDaeng [...]

ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ เพื่อเรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่าน smart phone2017-07-12T04:16:45+00:00

ปั๊มก๊าซเอ็นจีวี ยังปิดต่อเนื่อง 4 จว.ภาคใต้ เริ่มเดือดร้อน

สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง ยังคงหยุดให้บริการเนื่องจากการซ่อมฉุกเฉินของบริเวณแหล่งก๊าซ 'เจดีเอ' ในอ่าวไทย ทำให้ก๊าซเอ็นจีวีใช้ในภาคใต้ เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ  สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง ยังคงหยุดให้บริการต่อเนื่องตั้งแต่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ชำรุด ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวชั่วคราว ทำให้ปริมาณก๊าซเอ็นจีวี ใน 4 จังหวัดภาคใต้ เริ่มลดน้อยลง ได้แก่สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างหนัก เฉพาะจังหวัดสงขลา มีสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี 2 แห่ง ที่ยังเปิดให้บริการ คือในอำเภอหาดใหญ่ 1แห่ง และอำเภอเมือง สงขลา 1แห่ง แต่ก็มีปริมาณก๊าซที่จำกัด เนื่องจากต้องขนส่งมาจากจังหวัดราชบุรี ทำให้รถตู้โดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ต้องเข้าคิวรอข้ามวันเพื่อให้ได้เติมก๊าซ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีการมองว่า ปตท.ไม่พร้อมในการให้บริการ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ปตท. เร่งจัดทำแผ่นป้ายชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นมาติดเอาไว้ที่หน้าสถานีบริการทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากการซ่อมฉุกเฉิน [...]

ปั๊มก๊าซเอ็นจีวี ยังปิดต่อเนื่อง 4 จว.ภาคใต้ เริ่มเดือดร้อน2017-07-12T04:16:11+00:00

โมเดลระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

#โมเดลระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00x8.20 m. มาตราส่วน 1:20

โมเดลระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์2017-07-12T04:11:23+00:00

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการโลก “อัสตานา เอ็กซ์โป 2017”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการโลก “อัสตานา เอ็กซ์โป 2017” (Astana Expo 2017) และเยี่ยมชมอาคารศาลาไทย ภายใต้แนวคิด “Bioenergy for All” ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ถึง […]

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการโลก “อัสตานา เอ็กซ์โป 2017”2017-07-12T04:10:47+00:00