JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้

ประกาศแจ้งความไม่สะดวกในการเติมก๊าซพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561      เนื่องด้วยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA-18 ได้กำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561 รวมทั้งหมด 5 วัน ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จะนะ จังหวัดสงขลา ได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซที่จัดให้ส่งให้สถานีบริการ NGV จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี นั้น      ในการนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ในพื้นที่ โดยวางแผนจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางจัดส่งไปยังสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยระยะทางการขนส่งก๊าซที่ไกล ทำให้ปริมาณก๊าซที่พร้อมให้บริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งได้จัดสรรก๊าซได้ มีสัดส่วนร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมด หากผู้ผลิตก๊าซดำเนินการจ่ายก๊าซได้ตามปกติ ปตท. จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการโดยเร็วที่สุด

JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้2018-06-05T10:22:08+00:00

ประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)

Link: แบบประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)     เอกสารแนบท้าย ตัวชี้วัด:การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซค์ของจังหวัด Link: http://www.energysongkhla.com   EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link: สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา – สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา   ตัวชี้วัด:การมีส่วนร่วม EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก พรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ -จัดประชุมติดตามประเมิรคุณภาพแผนพลังงานและสถานการปฎิบัติงานแบบเจาะลึก กับภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา Link: 2 (1)   ตัวชี้วัด:การจัดซื้อจัดจ้าง EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) Link: 3 (1)   EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link: ประกาศ   ตัวชี้วัด:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฎิบัติงานและการให้บริการ EP12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link: 12 (1)   EP12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและเวลาที่ใช้

ประเมินความโปร่งใส (สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา)2018-05-30T10:16:52+00:00

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วีดีโอแสดงการทำงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรมีความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ำมัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ สำหรับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้ […]

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์2017-07-12T04:21:13+00:00

ผลกระทบจากพลังงานทดแทน

เรื่องของ สภาวะสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโลกใบนี้ไปเสียแล้ว ซึ่งผลกระทบจากมลพิษไม่ได้ประเมินค่ากันเฉพาะพื้นที่จำกัดเท่านั้น แต่ประเมินไปถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชากรชาวโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ซึ่งเป็นผลจาก […]

ผลกระทบจากพลังงานทดแทน2017-07-12T04:20:15+00:00

กฟผ.ยังเข้มปลอดภัยระบบมั่นคงไฟฟ้าใต้

กฟผ. คงมาตรการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ต่อเนื่อง หลังแหล่งก๊าซฯ JDA-A18 ขัดข้อง นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้รับการประสานจาก บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ แหล่ง JDA-A18 ล่าสุดการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 10 – 14 วัน หรือแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา […]

กฟผ.ยังเข้มปลอดภัยระบบมั่นคงไฟฟ้าใต้2017-07-12T04:19:47+00:00

กฟผ. พร้อมดึงไฟฟ้าภาคกลาง-มาเลเซีย เสริมภาคใต้ หลังปตท. แจ้ง เจดีเอ-เอ 18 ขัดข้อง

กฟผ. พร้อมดึงไฟฟ้าภาคกลาง-มาเลเซีย เสริมภาคใต้ หลังปตท. แจ้ง เจดีเอ-เอ 18 ขัดข้อง นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้รับการประสานจาก บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา […]

กฟผ. พร้อมดึงไฟฟ้าภาคกลาง-มาเลเซีย เสริมภาคใต้ หลังปตท. แจ้ง เจดีเอ-เอ 18 ขัดข้อง2017-07-03T04:41:22+00:00

กฟผ.ขอคนใต้ช่วยประหยัดไฟ หลังแหล่งJDA -A18หยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ นาน10-14วัน

กฟผ. ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า หลังปัญหาแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย( JDA-A18)ซึ่งหยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอุปกรณ์  10-14 วัน  โดยเตรียมพร้อมซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียและดึงไฟฟ้าจากภาคกลางเสริมช่วงพีก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ             นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้รับการประสานจาก บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือแหล่ง JDA-A18 นั้น ล่าสุดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยปตท.แจ้งว่าจะใช้เวลาอีกราว 10 - 14 วัน หรือแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   จึงต้องขอให้พี่น้องประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ยังคงช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายสุธน กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ [...]

กฟผ.ขอคนใต้ช่วยประหยัดไฟ หลังแหล่งJDA -A18หยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ นาน10-14วัน2017-07-12T04:19:19+00:00

ลุ้นกพช.เคลียร์โซลาร์

"พล.อ.อนันตพร" รอ กพช.ชี้โซลาร์ฟาร์มราชการที่เหลือ 47 เมกะวัตต์ บริหารจัดการโยกรวมโควตาเก่ากว่า 300 เมกะวัตต์ พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์  รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้จับสลากคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผลิตไฟฟ้าไปแล้ว ล่าสุดพบว่ายังเหลือโควตาอีกประมาณ 47.48 เมกะวัตต์ ซึ่งจะนำมารวมกับโซลาร์ราชการส่วนที่เหลือก่อนหน้านี้ 300 เมกะวัตต์ รวมเป็น 347.48 เมกะวัตต์ เพื่อรอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาว่าจะนำโควตาที่เหลือไปดำเนินการอย่างไรต่อไปให้เกิดความเหมาะสม "หลังจากได้ข้อสรุปของ กกพ.แล้วส่วนที่เหลือต้องรอ กพช.ว่าจะมีแนวทางอย่างไร ต่อจากนี้คาดว่าทาง กกพ.น่าจะเดินหน้าโครงการเอสพี พีไฮบริด และวีเอสพีพีก่อน นอกจากนี้แล้วกระทรวงยังจะต้องทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) โดยจะเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความมั่นคงและมีราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาคประชาชน โดยจะพยายามหาข้อสรุปให้ภายในปีนี้ แต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ดี" พล.อ.อนันตพร กล่าว นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก [...]

ลุ้นกพช.เคลียร์โซลาร์2017-07-12T04:18:33+00:00