LOGO สำนักงานพลังงาน/กระทรวงพลังงาน

 

LOGO สำนักงานพลังงาน/กระทรวงพลังงาน2018-08-03T04:25:57+00:00

ดาวโหลดเอกสาร โครงการสำรวจการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานในจังหวัดสงขลา

ดาวโหลดเอกสาร โครงการสำรวจการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานในจังหวัดสงขลา โครงการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED.pdf รายชื่อเป้าหมายหน่วยงานราชการ.docx คุณลักษณะหลอด led.pdf บัญชีส่วนราชการ.xlsx ประเภทหลอดไฟ.pdf หนังสือนำส่ง.pdf

ดาวโหลดเอกสาร โครงการสำรวจการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานในจังหวัดสงขลา2018-04-24T15:06:21+00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเกี่ยวกับประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ปร.4 ปร.5(ข) ข้อกำหนดรายละเอียดงาน เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-03T04:40:50+00:00