ขอเชิญชวนเยี่ยมชม บูทนิทรรศการด้านพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ในงาน กาชาด ประจำปี 2561  ณ บริเวณสระบัว ฝังตรงข้าม สนง.สรรพากรจังหวัด
ภายในบูทสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของรางวัล และสาระน่ารู้เรื่องพลังงานในรูปแบบต่างๆ  จาก ภาคีเครือข่ายองค์กรร่วมจัด อาทิ
– บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท อี เอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด
– บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
– บริษัท จีเดค จำกัด
– บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
– สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 12 (สงขลา)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท มูบาดาลา ปิโตเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คริสเอเนอร์จี้
บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด
#พลังงานไทยคนไทยต้องรู้
#กระทรวงพลังงาน
#MinistryofEnergy
#MoEN
#สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา