กิจกรรม HATYAI LOVE THE EARTH วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ

สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายองค์กรร่วมจัด จัดกิจกรรม"HATYAI LOVE THE EARTH" ภายใต้หัวข้อ "Energy Environment Zerowaste Save Water "ภายในกิจกรรมมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยมีพลังงานจังหวัดสงขลา ตัวแทนจาก ปตท.สผ. ตัวแทนภาคประชาชน ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน ตัวแทนเซ็นทรัลกรุ๊ป ร่วมเสวนา รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงาน จัดแสดงภายในงาน  

กิจกรรม HATYAI LOVE THE EARTH วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ2018-08-01T07:29:33+00:00

JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้

ประกาศแจ้งความไม่สะดวกในการเติมก๊าซพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561      เนื่องด้วยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA-18 ได้กำหนดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2561 รวมทั้งหมด 5 วัน ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก จะนะ จังหวัดสงขลา ได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซที่จัดให้ส่งให้สถานีบริการ NGV จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี นั้น      ในการนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ในพื้นที่ โดยวางแผนจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางจัดส่งไปยังสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องด้วยระยะทางการขนส่งก๊าซที่ไกล ทำให้ปริมาณก๊าซที่พร้อมให้บริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติซึ่งได้จัดสรรก๊าซได้ มีสัดส่วนร้อยละ 85 ของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมด หากผู้ผลิตก๊าซดำเนินการจ่ายก๊าซได้ตามปกติ ปตท. จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการโดยเร็วที่สุด

JDA-18 ประกาศปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 61 นี้2018-06-05T10:22:08+00:00