1.ร้านค้าประชารัฐ : ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปทางการเกษตรจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น กล้วยตาก (คลองแดน,นาทวี) ,ลูกตาลโตนดกรอบ(สหกรณ์สทิงพระ) ,ปลาตากแห้ง (รร บ้านเขาแดง สิงหนคร) เต้าเจี้ยวลานไทร (นาหม่อม),ผลิตภัณฑ์จากผลมัลเบอร์รี่(พะตง),ปลาส้ม (นาทวี),ถ่านอัดแท่งจากตาลโตนด(คลองรี)
2. Energy 4.0 : สถานีชาร์จรถไฟฟ้า บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ และฟรีไวไฟ จากพลังงานแสงอาทิตย์ , smarthome, จำหน่ายหลอด LED ราคาพิเศษสุด
3. กิจกรรมให้ความรู้ ถามตอบ ชิงรางวัลมากมายจากกระทรวงพลังงานและเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดสงขลา
# มาสิครับ รออะไร # มีพลังงานมีความสุข # 29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 60 ณ สระบัว สงขลา