กฟผ. ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า หลังปัญหาแหล่งก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย( JDA-A18)ซึ่งหยุดจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอุปกรณ์  10-14 วัน  โดยเตรียมพร้อมซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียและดึงไฟฟ้าจากภาคกลางเสริมช่วงพีก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ            

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้รับการประสานจาก บมจ.ปตท. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือแหล่ง JDA-A18 นั้น ล่าสุดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ  โดยปตท.แจ้งว่าจะใช้เวลาอีกราว 10 – 14 วัน หรือแล้วเสร็จประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   จึงต้องขอให้พี่น้องประชาชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ ยังคงช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายสุธน กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงต้องหยุดการเดินเครื่อง กฟผ. จึงได้บริหารจัดการโดยปรับมาใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยประสานกับ ปตท. ให้จัดส่งน้ำมันให้กับโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งเพิ่ม ทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของภาคใต้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,350 เมกะวัตต์ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถผลิตได้ประมาณ 1,800 เมกะวัตต์ สำหรับไฟฟ้าส่วนที่ขาดอยู่อีกประมาณ 500-600 เมกะวัตต์ ได้มีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเสริมในบางช่วงเวลา และมีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปช่วยอีกส่วนหนึ่ง รวมถึงคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง 10-14 วันนี้ จะสูงสุดไม่เกิน 2,500 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถจ่ายไฟฟ้าในภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น หากภาคใต้มีโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มในพื้นที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงและลดความเสี่ยงได้