สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง ยังคงหยุดให้บริการเนื่องจากการซ่อมฉุกเฉินของบริเวณแหล่งก๊าซ ‘เจดีเอ’ ในอ่าวไทย ทำให้ก๊าซเอ็นจีวีใช้ในภาคใต้ เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง ยังคงหยุดให้บริการต่อเนื่องตั้งแต่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ชำรุด ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวชั่วคราว ทำให้ปริมาณก๊าซเอ็นจีวี ใน 4 จังหวัดภาคใต้ เริ่มลดน้อยลง ได้แก่สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างหนัก

เฉพาะจังหวัดสงขลา มีสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี 2 แห่ง ที่ยังเปิดให้บริการ คือในอำเภอหาดใหญ่ 1แห่ง และอำเภอเมือง สงขลา 1แห่ง แต่ก็มีปริมาณก๊าซที่จำกัด เนื่องจากต้องขนส่งมาจากจังหวัดราชบุรี ทำให้รถตู้โดยสาร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ต้องเข้าคิวรอข้ามวันเพื่อให้ได้เติมก๊าซ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีการมองว่า ปตท.ไม่พร้อมในการให้บริการ

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ปตท. เร่งจัดทำแผ่นป้ายชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นมาติดเอาไว้ที่หน้าสถานีบริการทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากการซ่อมฉุกเฉิน โดยทางปตท.ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการขนส่งก๊าซเอ็นจีวี
มาจากจังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ไม่สามารถส่งมาให้ครบตามความต้องการใช้ได้เนื่องจากจะทำให้ทางภาคกลางประสบปัญหาขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปตท. จะใช้เวลาในการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ ให้ใช้พลังงานน้ำมันแทนก๊าซเอ็นจีวี ในช่วงนี้ไปก่อน