นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road Show เปิดตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ DEDE Man and The Gang ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ โดยมี คุณกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซนเตอร์ ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ การแสดงวงอคูสติก และกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “พพ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ของประชาชน ในยุคดิจิตอลที่มีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่มีความน่าสนใจพร้อมกับมีสาระควบคู่ความบันเทิง จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ 4 คาแร๊กเตอร์ อาทิ DEDE Man,Bio Bot, Gassy และ Holly ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทาง Sticker shop ของ LINE Application ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความสนใจ และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพให้มากยิ่งขึ้น” ณ ลาน sky walk ศูนย์การเอ็ม บี เค เซนเตอร์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560