นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสัมมนาการขอรับเงินสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแบบเงินให้เปล่า โดยสนับสนุนเงินลงทุน 20-30% และวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560