ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2, ถนนราชดำเนิน, ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 90000
Phone: 074 307 062
Email: info@energysongkhla.com